Den Guddommelige Vilje


Gå til indhold

KORT BIOGRAFI

INTRODUKTION TIL LUISA PICCARRETAFra 1865 til 1947 arbejdede Gud i en udvalgt sjæl, Luisa Piccarreta fra Corato i Syditalien, hvem han åbenbarede fylden af sine planer for menneskeheden: at mennesket skal vende tilbage til at leve i den Guddommelige Vilje.

Allerede som lille barn havde Luisa en stor kærlighed til Gud, og som 11 årig tilsluttede hun sig Maria Døtrenes kongregation og blev som 18 årig lægdominikaner.

Efter at hun som ung pige havde en vision af den lidende Jesus, ønskede hun fuldstændigt at tilhøre ham, dele hans byrder og lidelser som hans korsfæstede brud, og at overgive sin vilje helt til Gud.

Lidelsen Jesus lagde på hende medførte bl.a., at hun om natten kom i en dødlignende stivhed, som ingen læger kunne ophæve. Først når en præst gjorde korstegnet over hende, vendte hun tilbage til normal tilstand. Dette gentog sig resten af hendes liv.

I den dødlignende tilstand forlod Luisas sjæl kroppen, og imens underviste Jesus - og Jomfru Maria - hende, og formede og forberedte således hendes sjæl til at modtage den Guddommelige Viljes gave og mission.

Fra 1889 forblev Luisa permanent i sin seng, og hun levede stort set kun af den hellige hostie (nadverbrødet). Hendes dag begyndte om morgenen, når præsten kom for at 'vække' hende og fejre messe i hendes værelse - med tilladelse fra pave Leo den XIII (1) . Siden modtog hun folk, som bad om åndelig vejledning og forbøn - bl.a. kom der folk, som Padre Pio henviste til hende, ligesom også Luisa henviste folk til Padre Pio (2). Hun underviste unge piger i at sy og kniple, samtidig med at hun indførte dem i den Guddommelige Vilje. Og hun tilbragte et par timer om dagen alene i stille bøn.

Under lydighed til sin skriftefader skrev hun 36 bøger (Himlens Bog) hvori Jesus åbenbarer Faderens Vilje: At genetablere den Guddommelige Viljes rige på jorden.

Luisa døde i helligheds ry 82 år gammel. Hendes saligkåringsproces blev åbnet i Vatikanet i marts 2006, og hendes skrifter blev anerkendt af Vatikanets teologer i juli 2010. Saligkåringsprocessen er endnu ikke afsluttet. 

(1) Pave Leo XIII, Pave 20. februar 1878 - 20. juli 1903.
(2) Padre Pio, 25. maj 1887 - 23. september 1968. Helgenkåret 16. juni 2002.


Retur til indhold | Retur til hovedmenu